>Host247.pl

Rejestracja nowego klienta

Twoje konto

Login klienta:
Hasło:
Hasło ( ponownie ):

Osoba upoważniona do kontaktu

Imię i nazwisko:
Adres email:
Telefon:
PESEL:

Dane bilingowe

Rodzaj konta:   Firma      Osoba prywatna
Imię i nazwisko:
Firma:
NIP:
Ulica i numer domu:
Kod pocztowy:
Miasto:
Kraj:
Dane do korespondencji ( zaznacz jeśli są inne niż podane wyżej )
Chcę otrzymywać faktury tradycyjną pocztą
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z postanowieniami regulaminu. Regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych @ - SatNet; Plac Czerwca 1976 roku 2 lok. 109, 02- 495 Warszawa, moich danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym do serwisu www.host247.pl , w celu korzystania z usług oferowanych przez Administratora Danych w związku z funkcjonowaniem ww. serwisu. Dane podaje dobrowolnie. Jestem świadoma/świadomy, iż przysługuje mi prawo do kontroli moich danych osobowych zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, informacji handlowych pochodzących od Administratora Danych @-SatNet; Plac Czerwca 1976 roku 2 lok. 109, 02 - 495 Warszawa.
RejestracjaCopyright © 2005-2019 Host247.pl