>Host247.pl

Panel Direct Admin

09. Menadżer plików

Menadżer plików

Dokument ten dostarcza informacji o strukturze DirectAdmina w menadżera plików. Menadżer plików pozwala na pełną interakcję z plikami systemowymi. Możesz poruszać się pomiędzy folderami, kopiować pliki, przenosić pliki, zmieniać ich nazwę, także je usuwać, zmieniać ich prawa dostępu, tworzyć nowe foldery oraz pliki, oraz wgrać pliki poprzez swoją przeglądarkę.

Nawigacja   

Menadżer plików jest dostępny poprzez panel administratora w menu głównym po kliknięciu na ikonę "Menedżer plików". Link do menadżera znajduje się w górnym lewym rogu ekranu.

Nawigować między folderami można klikając na ich nazwę lub na ikonkę folderu po lewej stronie nazwy folderu. Kliknięcie na folder "domains" przeniesie nas do takiego ekranu:

 

Możesz zawsze wrócić do poprzedniego folderu poprzez kliknięcie linku "../ Do góry".  Link "Menadżera plików" w lewym górnym rogu ekranu zawsze będzie przenosił do najwyższego możliwego katalogu.  

Kopiowanie plików

W menadżerze plików kopiowanie plików pomiędzy folderami jest bardzo proste. Pierwszym krokiem jest przejście do źródłowego katalogu(ów).Następnie przejdź do katalogu, z którego chcesz skopiować pliki. Np. jesteśmy w katalogu "public_html" i chcemy skopiować plik "license.txt" do katalogu "public_ftp".

Zaznacz pole wyboru koło interesującego Cię pliku. Następnie wybierz folder do którego chcesz skopiować plik i kliknij "Kopiuj do". Manager plików zapyta Cię, czy chcesz nadpisać istniejące pliki. Jeśli wybierzesz "Nie", skopiowane zostaną te pliki, które nie istnieją w docelowym katalogu. Po zakończeniu procesu kopiowania zostaniesz przeniesiony do katalogu do którego kopiowałeś pliki.

Przenoszenie plików

Aby przenieść pliki, użyj tej samej procedury jak przy kopiowaniu plików, tylko zamiast klikać w przycisk "Kopiuj do", kliknij w przycisk "Przenieś do". W momencie ukończenia przenoszenia, możesz przejść do przeniesionego folderu i zobaczyć czy zostały przeniesione tam pliki.

Zmiana nazwy plików / folderów

W kolumnie "Akcja" jest odnośnik "Zmień nazwę" obok każdego pliku lub folderu. Kliknij go, a pojawi się pole, w którym będziesz mógł wpisać dowolną nową nazwę dla wybranego pliku lub katalogu. Jeśli zaznaczysz pole obok "Zamień, jeśli plik istnieje", zmiana nazwy pliku na istniejącą spowoduje nadpisanie istniejącego pliku.

Po pierwsze, wpisz nazwę nowego pliku. Jeśli plik o tej nazwie istnieje, zaznacz pole obok gdy chcesz go nadpisać.

Usuwanie plików / folderów

Procedura usuwania plików jest identyczna jak przy kopiowaniu plików. Usunięcie katalogu spowoduje utratę jego zawartości, dlatego radzimy rozsądnie korzystac z tej opcji.

Aby usunąć plik lub folder najpierw zaznacz, które pliki chcesz usunąć, następnie kliknij przycisk "Usuń", który znajduje się pod polami wyboru. Odpowiedz twierdząco na pytanie, kasując tym samym wybrane pliki i/lub foldery.  Kliknij "OK." 

Zmień plik dostępu (chmod)

Poziom uprawnień jest wyświetlony w kolumnie "Perm." Aby zmienić chmod pliku/folderu postępuj zgodnie z instrukcją:

1. Zaznacz pliki, których chmody chcesz zmienić

2. Wpisz liczbową wartość pożądanych chmodów

3. Kliknij "Ustaw dostęp"

UWAGA: Pamiętaj, że musisz zaznaczyć tylko te pliki, dla których konkretny chmod chcesz ustawić. Innymi słowy, możesz ustawić "hurtowo" tylko jeden chmod.

Niektóre chmody:

Dla plików:

600 - Plik jest pozbawiony dostępu

644 - Może go czytać każdy (np. dokumenty HTML)

666 - Może być czytany i zmieniany (skrypty HTML)

755 - Może być czytany i wykonywany przez wszystkich (skrypty)

777 - Może być zmieniany czytany i wykonywany przez wszystkich (niezalecane)

Dla folderów:

711 - Pliki w folderze mogą czytać wszyscy, ale nie wszyscy widzą zawartość katalogu

755 - Pliki i zawartość folderu widzą wszyscy

777 - Zezwala na pełną modyfikację katalogu dla każdego (niezalecane)

Tworzenie nowego folderu

Tworzenie nowego folderu jest prostą czynnością. Najpierw wejdź do katalogu w którym chcesz utworzyć nowy folder. Następnie wpisz nazwę folderu, jaki pragniesz utworzyć i kliknij "Utwórz".

UWAGA: Tworzenie folderu, który już istnieje nie wpływa w żaden sposób na istniejący folder.

Tworzenie nowego pliku

Aby utworzyć pusty plik postępuj zgodnie z instrukcją:

1. Przejdź do katalogu, w którym chcesz utworzyć plik.

2. Wpisz nazwę pliku i kliknij "Utwórz nowy plik".

3. Opcjonalnie możes zaznaczyć pole wyboru "HTML Template" aby wpisać znaczniki HTML

4. Kliknij "Utwórz"

Edytuj pliki

Edytowanie plików może odbywać się zarówno z użyciem jak i bez Managera Plików. Aby skorzystać z edycji za pomocą Managera kliknij "Edytuj" w kolumnie "Akcja" obok wybranego pliku.

W tym przypadku edytujemy plik "dns.html". Aby zapisać go bez zmiany nazwy kliknij "zapisz jako". Przycisk "Podgląd HTML" otwiera okno z edytowanym plikiem jako dokument HTML i pozwala obejrzeć, jak plik będzie wyglądał po dokonanych zmianach.

Wgrywanie plików na serwer

1. Przejdź do katalogu do którego chcesz wgrać pliki.

2. Kliknij "Wgraj do obecnego katalogu".

3. Zobaczysz 8 pól. Każde z nich wysyła na serwer jeden plik. Jeśli chcesz wysłać więcej plików jednorazowo kliknij "Wyślij więcej plików".

4. Gdy dokonasz wyboru plików, które chcesz wysłać na serwer, kliknij "Wyślij pliki".

Potrzebujesz więcej pomocy?

Aby uzyskać więcej informacji - skontaktuj się ze swoja firmą hostingową lub odwiedź forum DirectAdmin http://www.directadmin.com/forum.

C 2003 JBMC Software. DirectAdmin licensees may reproduce this page for their own customers.  Reproduction by other parties is prohibited.

Tłumaczenie: dobry i tani Hosting.




Wyświetleń: 2107

Copyright © 2005-2019 Host247.pl