>Host247.pl

Panel Direct Admin

07. Baza danych MySql

Bazy danych MySQL

Poniższy dokument zawiera informacje dotyczące baz danych MySQL takie jak tworzenie baz, usuwanie ich, dodawanie użytkownikow do bazy, zmiana haseł oraz tworzenie baz ze skryptami. Panel Administracyjny sprawia iż zarządzanie bazami danych MySQL jest proste dla ludzi, którzy nie mają wiedzy z zakresu MySQL.

Tworzenie bazy danych

Z głównego menu przejdź w "Bazy danych MySQL' i kliknij "Stwórz bazę danych".

Wybierz nazwę, którą łatwo zapamiętasz. Np. forum, jeśli będzie zawierała w sobie nowo tworzone przez Ciebie forum. Nazwa bazy danych zawsze poprzedzona jest nazwą twojego użytkownika np. "borys_forum".

Nazwa użytkownika bazy danych jest jednocześnie loginem bazy. Może być taki sam jak nazwa bazy danych. Nazwa uzytkownika bazy danych także poprzedzona jest Twoją nazwą użytkonika.

Wymyśl hasło, które łatwo zapamietasz i kliknij "Utwórz".

Usuwanie bazy danych

Lista wszystkich baz jest widoczna w menu Baz Danych MySQL. Aby usunąć wybraną bazę danych zaznacz pole wyboru obok jej nazwy i kliknij "Usuń zaznaczone".

Dodawanie użytkownika do bazy danych

Możliwe jest, że kiedyś będziesz potrzebował więcej niż jednego użytkownika bazy danych. Aby dodać nowego użytkownika postępuj zgodnie z instrukcją:

1. Kliknij nazwę bazy danych, którą chcesz zmienić.

2. Kliknij na "Utwórz nowego użytkownika bazy danych"

3. Wpisz nazwę użytkownika i ustaw jego hasło. Następnie kliknij "Utwórz"

W głównym menu baz danych widać ilu użytkowników każda baza posiada.

Usuwanie użytownika bazy danych

Zasada jest podobna jak przy dodawaniu:

1. Kliknij bazę danych z której chcesz usunać użytkownika.

2. Zaznacz pole wyboru obok użytkownika którego chcesz usunąć.

3. Kliknij "Usuń zaznaczone".

Changing Database Passwords

Aby zmienić hasło postepuj zgodnie z instrukcją:

1. Kliknij nazwę bazy danych której hasło chcesz zmienić

2. Kliknij "modyfikuj" i wpisz nowe hasło dla wybranego użytkonika.

3. Kliknij "Utwórz" i hasło zostanie zmienione. Nie musisz znać starego hasła by doszło do zmiany.

Setting up your Database with Scripts

Większość skryptów dla prawidłowego funkcjonowania musi mieć podane 4 dane: nazwę bazy, nazwę użytkonika bazy, hasło użytkownika i nazwę hosta.

Nazwa bazy danych zawsze ma postać Nazwa-użytkonika-Panelu-Administracyjnego_Nazwa-bazy danych np. borys_forum

Nazwa użytkownika często pokrywa się z nazwą bazy danych np. borys_forum

Hasło jest ustawiane przy tworzeniu bazy danych i trzeba je zapamiętać. W bazach danych najlepiej tworzyć nieskomplikowane hasło jak abc123 albo aaaaaa etc.

Nazwą hosta najczęściej jest localhost, ponieważ zwykle skrypty i bazy stoją na jednym serwerze. Jeśli skrypt nie pozwala na wpisanie słowne nazwy hosta wpisz IP swojego serwera.

UWAGA: Zaraz po utworzeniu bazy danych Panel wyświetli Ci informacje wprowadzone w wersji tekstowej. Najlepiej je gdzieś zapisać, albo przepisać, jeśli tworzysz bazę w trakcie instalacji skryptu.

Accessing phpMyAdmin

Jest to narzędzie napisane w języku PHP, które umożliwia administrowanie Twoimi bazami danych MySQL. Możesz za jego pomocą wykonywać zapytania SQL, pracować z polami (dodawac, edytować, usuwać) z tabelami (tworzyć, podmieniać, usuwać), dodawać nowe bazy danych i wiele więcej. Narzędzie to przeznaczone jest dla zaawansowanych użytkowników. Wiekszość skryptów PHP automatycznie podpina się pod utworzone bazy danych, zatem jest prawdopodobne, ze nie będziesz korzystał z narzędzia phpMyAdmin.

Dostęp do narzędzia możliwy jest za pomocą adresu www.twojadomena.pl/phpMyAdmin. Odwiedź stronę http://www.phpmyadmin.net dla wyczerpujących informacji dotyczących narzędzia phpMyAdmin.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Aby uzyskać więcej informacji - skontaktuj się ze swoja firmą hostingową lub odwiedź forum DirectAdmin http://www.directadmin.com/forum.

C 2003 JBMC Software. DirectAdmin licensees may reproduce this page for their own customers.  Reproduction by other parties is prohibited.

Tłumaczenie: dobry i tani Hosting.
Wyświetleń: 2390

Copyright © 2005-2019 Host247.pl