>Host247.pl

Panel Direct Admin

05. Poczta

zarządzanie e-mail, Pomoc oraz wiele informacji na temat DirectAdmin.

E-Mail

Na tej stronie są zawarte informacje na temat tworzenia kont pocztowych, ustawień przechwytywania adresów e-mail, forwardowania wiadomości, autoresponderów, wiadomości wakacyjnych, list mailingowych, filtrów i rekordów MX.

Tworzenie kont pocztowych 

Aby utworzyć konto pocztowe, zaloguj się do panela administracyjnego i następnie kliknij w link "Menu E-mail", a następnie w "POP3 E-Mail Accounts".  Będziesz miał już utworzone jedno konto poczty elektronicznej: uzytkownik@twojadomena.com (gdzie: "uzytkownik" to nazwa użytkownika na jaki się zalogowałeś do panelu administratora). Konto to jest stałe i nie możesz go usunąć.

W celu utworzenia nowego konta pocztowego POP3, kliknij "Utwórz konto POP3", a następnie zobaczysz następujące okienko:

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Następnie kliknij "Utwórz". Panel administracyjny przeniesie Cię na stronę:

Uwaga:  Nie możesz utworzyć konta POP3, jeśli nazwa użytkownika już istnieje jako nazwa autorespondera, forwardera, lub listy mailingowej.

Zmiana hasła konta pocztowego

Do zmiany hasła konta pocztowego musisz się najpierw zalogować przechodząc do menu "POP3 E-Mail Accounts".  Następnie, klikając link "zmiana" obok adresu e-mail.

Gdy tylko pojawi się okienko, "Modify POP3 Mail Account" wprowadź nowe hasło i kliknij "Aktualizuj

Hasło do skrzynki możesz też zmienić pod adresem https://nazwa_domeny.pl:2222/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD, gdzie "nazwa_domeny" to nazwa domeny, na którym znajduje się skrzynka pocztowa (np. host247.pl )
".

Usuwanie kont pocztowych

Aby usunąć konto e-mail najpierw wejdź w menu "POP3 E-Mail Accounts". Następnie zaznacz pole wybory obok kont które chcesz usunąć i kliknij "Usuń zaznaczone"

Autoryzacja SMTP

Gdy tworzysz konto POP3 w oprogramowaniu poczty musisz aktywować uwierzytelnianie SMTP, jeśli tworzone konto ma służyc do wysyłania poczty (zamiast używania własnego serwera poczty ISP)

Uwierzytelnianie SMTP wymaga podania identycznych danych logowania jak konto POP3

W zależności od klienta poczty konfiguracja SMTP jest różna. W MS Outlook: Narzędzia -> Konta -> wybierz właściwie konto i kliknij Właściwości. Następnie kliknij zakładkę "Serwery" i zaznacz "Mój serwer wymaga uwierzytelnienia". Przed tą operacją proszę zapoznać się z podręcznikiem oprogramowania pocztowego.

Ustawienia przechwytywania wszystkich adresów

Gdy serwer dostaje wiadomość do adresu, który nie istnieje, musi coś z tym listem zrobić. Panel Administracyjny daje Ci trzy opcje do wyboru:

1. Serwer usuwa wiadomość i powiadamia nadawcę o błędnym (nieistniejącym) adresie

2. Serwer usuwa wiadomość bez informowania nadawcy

3. Serwer przekazuje wiadomość do prawidłowego adresu.

Aby wybrać pomiędzy tymi opcjami, zaloguj się do panela administracyjnego i następnie kliknij w link "Menu E-mail",. Następnie, kliknij w ikonę "Przechwyć E-Mail". Zobaczysz okienko wyglądające jak to poniżej:

Wybierz żądaną opcje i kliknij "Aktualizuj"

Forwardery 

Pozwalają one na przekazywanie przychodzącej poczty na inny adres. Np. załóżmy, że chcesz by wiadomości z adresu pomoctechniczna@twojastrona.pl i sprzedaz@twojastrona.pl były kierowane na konto obslugaklienta@twojastrona.pl.

Możesz stworzyć 2 forwardery i zrobić coś takiego jak napisaliśmy.

Aby utworzyc forwarder, zaloguj się do panela administracyjnego i następnie kliknij w link "Menu E-mail". Następnie kliknij na ikonę "Forwardery" i kliknij w link "Utwórz nowy forwader" znajdujący się na górze strony. Zobaczysz okno:

Wprowadź nazwę forwardera, adres docelowy i kliknij "Utwórz".Zauważ, że możesz kierować pocztę do wielu adresów oddzielając je przecinkami.

Innymi poprawnymi wartościami przekazywania poczty dalej są :fail: , który zwraca wiadomość do nadawcy, oraz :blackhole: który akceptuje wiadomość niszcząc ją.

Modyfikacja / usuwanie forwarderów

Wszystkie forwardery sa na liście w menu forwarderów. Aby usunąć forwarder, zaznacz pole z nazwą forwardera(ów) i następnie kliknij przycisk "Usuń zaznaczone".

Forwarder może byc modyfikowany poprzez kliknięcie linka "modyfikuj", który znajduje sie obok adresu forwardera. Właściwości modyfikacji pozwolą Ci na zmianę adresu docelowego, lecz nie zmianę nazwy forwardera.

Autorespondery 

Są to roboty pocztowe, które odpowiadają automatycznie na każdą przychodzącą wiadomość wysyłając taką samą treść w odpowiedzi na każdy mail niezależnie od jego zawartości. Np. niektóre firmy wysyłają cenniki swoich usług jako autorespondera. Potencjalni nabywcy piszą wiadomość na adres np. cennik@firmaabc.pl i natychmiast otrzymują gotowy cennik.

Aby utworzyc autoresponder, zaloguj się do panela administracyjnego i następnie kliknij w link "Menu E-mail". Nastepnie, kliknij ikonę"Autorespondery" i link "Utwórz nowy Autoresponder".

Po pierwsze, wybierz nazwę autorespondera.

Po drugie, wpisz wiadomość autorespondera w pole tekstowe. Możesz NIE dołączać tagów HTML.

Po trzecie, możesz opcjonalnie wpisać adres CC. Kopia każdego autorespondera zostanie wysłana na adres zdefiniowany w polu. Aktywując tę funkcję masz jasność ile zapytać otrzymuje autoresponder.

UWAGA: Musisz posiadać konto POP3 lub forwarder powiązany z autoresponderem. Jeśli chcesz zapisać kopię przychodzącej wiadomości, utwórz konto POP z taką samą nazwą jaką ma autoresponder. Jeśli chcesz usunąć przychodzące wiadomości i tylko wysyłać odpowiedzi, musisz utworzyć forwarder z taką samą nazwą jaką posiada autoresponder i kierować maile do :blackhole:.

Błąd w tworzeniu forwardera lub konta POP będzie skutkował nieprawidłową wiadomością wysyłana do nadawcy.

Modyfikacja / usuwanie autoresponderów

Wszystkie autorespondery są na liście w menu autoresponderów. Aby usunąć autoresponder, zaznacz pole obok nazwy autorespondera i kliknij przycisk "Usuń zaznaczone".

Aby zmodyfikować autoresponder, kliknij link "modyfikuj" obok nazwy autorespondera. Właściwości modyfikacji pozwalają Ci na zmianę wiadomości autorespondera message i adresu CC. Kiedy zakończysz, kliknij przycisk "Utwórz".

Wiadomości wakacyjne  

Wiadomości wakacyjne informują wszystkich, że jesteś niedostepny. Wiadomość wakacyjna może posiadać treść np. "Odebrałem Twoją wiadomość, lecz jestem niedostępny do 21 czerwca. Odpisze na nią z pewnością". Wiadomości wakacyjne stosujemy w połączeniu z już istniejącym kontami POP3.

Aby utworzyć wiadomość wakacyjną, zaloguj się do panela administracyjnego i następnie kliknij w link "Menu E-mail". Następnie kliknij ikonę "Wiadomości wakacyjne", a następnie odnoś "Ustaw nową wiadomość wakacyjną".

Po pierwsze, zaznacz konto POP3, które chcesz dodać do wiadomości wakacyjnych. Po drugie wpisz wiadomość wakacyjną. Po trzecie zaznacz od kiedy ma być ważna ta wiadomość i do kiedy ma ona być ważna. Po czwarte kliknij przycisk "Utwórz".

Modyfikacja / usuwanie Wiadomości wakacyjnych

Wszystkie wiadomości wakacyjne są na liście menu wakacji wakacyjnych. Aby kompletnie usunąć wiadomości wakacyjne, kliknij na pole obok konta wiadomości wakacyjnych i kliknij "Usuń zaznaczone".

Wiadomości wakacyjne mogą być modyfikowane poprzez kliknięcie linku "modyfikuj" znajdującego się obok konta wiadomości wakacyjnych. Właściwości modyfikacji pozwalają Ci na zmianę tekstu wiadomości, czasu rozpoczęcia urlopu i czasu jego końca.

Listy mailingowe 

Aby utworzyć listę mailingową, zaloguj się do panela administracyjnego i następnie kliknij w link "Menu E-mail".  Nastepnie, kliknij ikonę "Listy mailingowe". Aktualnie nie będzie żadnej listy, więc kliknij na "Utwórz listę mailingową".

Wpisz nazwę swojej listy i kliknij przycisk "Utwórz".  Zostaniesz wówczas przeniesiony do strony głównej list mailingowych i Twoja nowa lista zostanie wyświetlona w tabeli.

UWAGA: Nie możesz utworzyć listy mailingowej jeśli jej nazwa przynależy już do konta POP3, autorespondera lub forwardera.

Subskrybowanie / rezygnacja z subskrypcji poprzez e-mail

Serwer uzywa popularnego oprogramowania list mailingowych Majordomo. Zwykle listy te obsługiwane i konfigurowane są przez e-mail. Są 2 sposoby na subskrybowanie listy mailingowej:

1. Wysłać e-mail na adres majorodomo@twojadomena.pl o treści subscribe nazwa_listy

2. Wysłać e-mail na adres nazwa_listy-request@twojadomena.pl o tresci subscribe

Każda lista dostępna jest w skróconej formie. To oznacza, że wiadomości są magazynowane i wysyłane do odbiorców raz na jakiś czas np. cotygodniowo w jednej dużej wiadomości. Jest to użyteczne w większych listach jako zabezpieczenie przed "zalaniem" odbiorców ogromną ilością wiadomości każdego dnia. Aby subskrybować listę mailingową w takiej postaci użyj:

1. subscribe nazwa_listy-digest zamiast subscribe nazwa_listy

2. nazwa_listy-digest-request@twojadomena.pl

Kroki w przypadki rezygnacji ze subskrybcji są podobne, z tym, że do słowa subscribe dodajesz przedrostek "un". Oprogramowanie Majordomo wyśle Ci wiadomość czy dopisanie do subskrybcji lub rezygnacja z niej się powiodło. Możesz też sprawdzić listę subskrybentów w Panelu Administracyjnym.

Filtry 

Filtry pozwalają Ci blokować pewne typy przychodzących wiadomości. Są one uniwersalne, dlatego nie możesz utworzyć filtra dla konkretnego konta pocztowego. Aby utworzyć filtr zaloguj się do Panelu Administracyjnego i kliknij na link "Menu E-mail", następnie ikonę "Filtry".

Pierwsza opcja pozwala Ci na blokowanie wszystkich e-maili z określonego adresu. Wpisz pełen adres w odpowiednie pole i naciśnij "Blokuj".

Drugą opcją pozwala Ci blokować wszystkie e-maile ze określonej domeny. Wpisz nazwę domeny (bez przedrostka "www") i kliknij "Blokuj".

Możesz także blokować wszystkie e-maile zawierające określone słowa, które wpisz w odpowiednie pole i kliknij "Blokuj". Ta właściwość będzie przeglądała temat i całą wiadomość w poszukiwaniu zbanowanych słów.

Możesz też ustawić maksymalny rozmiar pliku dla wiadomości przychodzących, w tym celu wpisz wartość wyrażoną w kilobajtach (1024 kilobajtów = 1 megabajt) i kliknij "Blokuj".

Zaawansowany filtr możemy włączyć lub wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku "Aktywuj". Zaawansowany filtr będzie blokował większość zaawansowanych wyrażeń, słów i adresów.

Usuwanie filtrów

Wszystkie filtry są na liście w menu filtrów. Będzie to wyglądało tak:

W tym przykładzie nie chcemy dłużej blokować wszystkich maili przychodzących z adresu zlastrona.com. Zaznaczamy pole obok filtru(ów), jesli chcesz go usunać i następnie kliknij przycisk "Usuń zaznaczone".

Rekordy MX  

Darmowe serwisy e-mail wymagają zmian MX by oprogramowanie funkcjonowało. Zmiana pozwala poczcie przeznaczonej dla Twojej domeny być kierowaną na serwer. Zauważ, że zmiana rekordów MX wpłynie na fukncjonowanie Twoich kont pocztowych, forwarderów, autoresponderów i list mailingowych.

Aby zmienić rekord MX, po pierwsze musisz uzyskać dostęp do "Menu E-Mail" z panela administratora. Następnie kliknijikonę "Rekordy MX".

Po pierwsze, usuń stare rekordy MX poprzez zaznaczenie pola wyboru obok nazwy rekordu i kliknij "Usuń zaznaczone". Teraz nie powineneś widzieć żadnych rekordów MX. Następnie wpisz nazwę hosta jaką otrzymałeś od dostawcy usługi e-mail. Wybierz priorytet rekordu (zazwyczaj 10) z listy rozwijanej. Priorytet także powinien zostać podany przez firmę zajmującą się kontami pocztowymi.

UWAGA: Pamiętaj, by na końcu hosta postawić kropkę.

Aby przywrócić oryginalne ustawienia Rekordów MX wpisz twojadomena.pl i ustaw priorytet 0, usuwając wcześniej inne rekordy MX.

Webmail 

Dostęp do webmail, uzyskasz klikając link w "Menu E-Mail" w głównym panelu administratora, następnie klikając ikonę "Webmail".

Po pierwsze, wpisz swój e-mail w pole "E-mail". Następnie, wpisz swoje hasło.  Kliknij przycisk "Login >>". 

Ważne: Aby zalogować się na domyslny adres e-mail (panel-kontrolny-użytkownika@twojadomena.com), nie dodawaj do loginu - @twojadomena.com.  Na przykład, jesli logujesz się do panelu administracyjnego jako uzytkownik "gary", użyj tylko "gary" (bez cudzysłowów), aby się zalogować poprzez webmail. Na wszystkie inne konta poczty elektronicznej loguj się poprzez nazwakonta@twojadomena.com.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Aby uzyskać więcej informacji - skontaktuj się ze swoja firmą hostingową lub odwiedź forum DirectAdmin http://www.directadmin.com/forum.


2003 JBMC Software. DirectAdmin licensees may reproduce this page for their own customers.  Reproduction by other parties is prohibited.

Tłumaczenie: dobry i tani Hosting.
Wyświetleń: 3279

Copyright © 2005-2019 Host247.pl